Οι μετρητές βραχυκυκλώματος BMW - FRM επαναρυθμίζονται
 i 

Κάλυψη στο BimCOM