Επαναφορά διαστήματος υπηρεσίας DAF
 i 

Το διάστημα υπηρεσιών σε οχήματα συμβατά με το DAF επισημαίνεται σε ECU VIC. Η έκδοση VIC 1,2 και 3 υποστηρίζεται. Όχι όλες οι μονάδες VIC υποστηρίζουν διαστήματα συντήρησης.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης μηδενισμού του διαστήματος σέρβις, εισάγετε την ημερομηνία και το χιλιομετρικό της επόμενης υπηρεσίας

Αυτή η λειτουργικότητα βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν είναι εγγυημένη η σωστή λειτουργία σε όλα τα μοντέλα DAF.