Αντικατάσταση αισθητήρα ροής μετρητή Fiat Air
 i 

Κάλυψη στο FiCOM