Αισθητήρας στροφών Fiat RPM a / αντικατάσταση αλυσίδας χρονισμού
 i 

Κάλυψη στο FiCOM