Επαναφορά διαστήματος υπηρεσίας FiCOM
 i 

Η επαναφορά του γενικού διαστήματος σέρβις γίνεται στο συγκρότημα οργάνων (IPC)

Γενική κάλυψη επαναφοράς γενικής υπηρεσίας στο FiCOM

Επαναφορά της λειτουργίας του πετρελαίου

Επισκευή επισκευής πετρελαίου στο FiCOM