Η επαναφορά της βαλβίδας EGR της Ford
 i 

Κάλυψη στο FCOM