Απομακρυσμένος Προγραμματισμός - Ford Contour
 i 

Ford Contour 1995-2000

1. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση RUN ή ACC.

2. Βιδώστε στιγμιαία καρφίτσες στον συνδετήρα προγραμματισμού που βρίσκεται πίσω από το ντουλαπάκι. Το κέρατο θα χτυπήσει
επιβεβαιώστε τη λειτουργία προγραμματισμού.

3. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο πρώτο τηλεχειριστήριο χωρίς πλήκτρα. Η κόρνα θα κουδουνίσει για να επιβεβαιώσει τον προγραμματισμό.

4. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο δεύτερο τηλεχειριστήριο χωρίς πλήκτρα. Η κόρνα θα κουδουνίσει για να επιβεβαιώσει τον προγραμματισμό.

5. Ανοίξτε το διακόπτη ανάφλεξης. η κόρνα θα χτυπήσει μια τελευταία φορά για να δείξει το τέλος του τρόπου προγραμματισμού.