Απομακρυσμένος προγραμματισμός - Ford Cougar
 i 

Ford Cougar

  1. Η ακτινοβολία TIL (II) και FRA (0) 4 συμμορία για 6 δευτερόλεπτα.
  2. Η μέτρηση του συντελεστή FRA (0), της λυχνίας PATS LED σταθερής.
  3. Δοκιμάστε να δοκιμάσετε το φούρνο για 10 δευτερόλεπτα.
  4. LED αναβοσβήνει.
  5. Τα τετράγωνα φαγητά (4 τετραγωνάκια) μπορείτε να τα δοκιμάσετε στο πιάτο για 10 δευτερόλεπτα.
  6. Οι προγραμματιστές δεν έχουν πρόσβαση στο TIL, αλλά ανιχνεύονται σε 10 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τον μοντέλο Cougar, ο χρόνος είναι 3 δευτερόλεπτα για 6 και 20 δευτερόλεπτα για 10.