Απομακρυσμένος προγραμματισμός - Ford Escape
 i 

2001-

1. Γυρίστε ανάφλεξη από OFF σε RUN 8 φορές μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, με τον 8ο χρόνο να τελειώνει σε RUN. Θύρα
οι κλειδαριές θα γυρίσουν για να επιβεβαιώσουν τη λειτουργία προγραμματισμού.

2. Μέσα σε 20 δευτερόλεπτα πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο πρώτο τηλεχειριστήριο χωρίς κλειδί. Οι κλειδαριές των θυρών θα ολοκληρωθούν για επιβεβαίωση
προγραμματισμός.

3. Εντός 20 δευτερολέπτων, πιέστε οποιοδήποτε κουμπί στο δεύτερο τηλεχειριστήριο χωρίς πλήκτρα. Οι κλειδαριές των θυρών θα ξανακάνουν σε κύκλο
επιβεβαίωση προγραμματισμού.

4. Ανάψτε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF. Οι κλειδαριές θα γυρίσουν ξανά για να υποδείξουν το τέλος της λειτουργίας προγραμματισμού.