Απομακρυσμένος προγραμματισμός - Ford Focus
 i 

2000-2006

1. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης από το OFF στη θέση RUN 4 φορές μέσα σε 6 δευτερόλεπτα.

2. Θέστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF. Το σύστημα θα χτυπήσει για να επιβεβαιώσει τη λειτουργία προγραμματισμού.

3. Μέσα σε 20 δευτερόλεπτα, πιέστε οποιοδήποτε κουμπί στο πρώτο τηλεχειριστήριο χωρίς πλήκτρα.
Το σύστημα θα κουδουνίσει μία φορά για επιβεβαίωση του προγραμματισμού.

4. Εντός 20 δευτερολέπτων, πιέστε οποιοδήποτε κουμπί στο δεύτερο τηλεχειριστήριο χωρίς κλειδί.
Το σύστημα θα κουδουνίσει μία φορά για να επιβεβαιώσει τον προγραμματισμό.

5. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση RUN για έξοδο από τον προγραμματισμό.

2007

Αποκτήστε όλους τους απομακρυσμένους πομπούς για αυτό το όχημα.

1. Στερεώστε τις ζώνες ασφαλείας και κλείστε όλες τις πόρτες.

2. Γυρίστε ανάφλεξη από OFF σε RUN 4 φορές μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, με την τέταρτη φορά να τελειώνει σε RUN. (Το Off είναι η θέση όπου μπορείτε να αφαιρέσετε το κλειδί σας, το RUN είναι η θέση για την αποφυγή της έναρξης του αυτοκινήτου σας).

3. Ανάψτε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF. Θα ακούγεται ακουστικό σήμα για επιβεβαίωση της λειτουργίας προγραμματισμού.

4. Εντός 10 δευτερολέπτων, πατήστε και κρατήστε πατημένο οποιοδήποτε κουμπί στο πρώτο τηλεχειριστήριο χωρίς πλήκτρα. Περιμένετε να αναβοσβήνει ο ακουστικός ήχος και η προειδοποιητική λυχνία (επιβεβαιώνοντας τον προγραμματισμό), στη συνέχεια αφήστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο Περιμένετε 2 δευτερόλεπτα αλλά μέσα σε 10 δευτερόλεπτα Επαναλάβετε το βήμα 4. για όλα τα άλλα τηλεχειριστήρια. Αν έχετε μόνο ένα τηλεχειριστήριο, συνεχίστε με το βήμα 5.

5. Γυρίστε ανάφλεξη στη θέση RUN ή περιμένετε 10 δευτερόλεπτα για να τερματίσετε τη λειτουργία προγραμματισμού

2008-2010

1. Γυρίστε ανάφλεξη από OFF σε RUN 8 φορές μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, με την 8η ώρα να τελειώνει
ΤΡΕΞΙΜΟ. Οι κλειδαριές θυρών θα κυκλώνονται για να επιβεβαιώσουν τη λειτουργία προγραμματισμού.

2. Μέσα σε 20 δευτερόλεπτα πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο πρώτο τηλεχειριστήριο χωρίς κλειδί. Οι κλειδαριές θυρών θα κυκλώνονται
για επιβεβαίωση προγραμματισμού.

3. Εντός 20 δευτερολέπτων, πιέστε οποιοδήποτε κουμπί στο δεύτερο τηλεχειριστήριο χωρίς πλήκτρα. Οι κλειδαριές των θυρών θα είναι
ξανά για επιβεβαίωση προγραμματισμού.

4. Ανάψτε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF. Οι κλειδαριές θα γυρίσουν ξανά για να υποδείξουν το τέλος της λειτουργίας προγραμματισμού.

2010-

1. Εισάγετε το κλειδί στην ανάφλεξη.

2. Κύκλωμα του πλήκτρου από τη θέση 0 έως II και στη συνέχεια πίσω στο 0 τέσσερις φορές μέσα σε έξι δευτερόλεπτα.

3. Αφήστε το πλήκτρο στη θέση 0 και πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Θα λάβετε επιβεβαίωση μέσω κουδουνισμού ή LED που ο προγραμματισμός ήταν επιτυχής.

Σημείωση: Μπορεί να προγραμματιστούν περαιτέρω τηλεχειριστήρια σε αυτό το στάδιο.

4. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί σε κάθε επιπρόσθετο τηλεχειριστήριο μέσα σε 10 δευτερόλεπτα το ένα από το άλλο.