Απομακρυσμένος προγραμματισμός - Ford Probe
 i 

1993-1997

1. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση RUN ή ACC.

2. Βιδώστε στιγμιαία καρφίτσες στην υποδοχή προγραμματισμού που βρίσκεται στην περιοχή του πίσω δεξιού πλαισίου.
Όλες οι θύρες κλειδώνονται και στη συνέχεια ξεκλειδώνουν για να επιβεβαιώσουν τη λειτουργία προγραμματισμού

3. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο πρώτο τηλεχειριστήριο χωρίς πλήκτρα. Οι κλειδαριές θυρών θα κυκλώνονται για επιβεβαίωση του προγραμματισμού.

4. Εάν προγραμματίσετε ένα δεύτερο τηλεχειριστήριο χωρίς πλήκτρα, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο δεύτερο τηλεχειριστήριο χωρίς πλήκτρα.
Οι κλειδαριές θυρών θα κυκλώνονται για επιβεβαίωση του προγραμματισμού.

5. Ανάψτε την ανάφλεξη στη θέση OFF. Οι κλειδαριές θα γυρίσουν ξανά για να υποδείξουν το τέλος της λειτουργίας προγραμματισμού.