Απομακρυσμένος προγραμματισμός - Ford Ranger
 i 

1995-1997

1. Γυρίστε ανάφλεξη από OFF σε RUN 5 φορές μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, με την πέμπτη φορά να τελειώνει
στο RUN. Οι κλειδαριές θυρών θα κυκλώνονται για να επιβεβαιώσουν τη λειτουργία προγραμματισμού.

2. Μέσα σε 20 δευτερόλεπτα πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο πρώτο τηλεχειριστήριο χωρίς κλειδί. Οι κλειδαριές θυρών θα κυκλώνονται
για επιβεβαίωση προγραμματισμού.

3. Εντός 20 δευτερολέπτων, πιέστε οποιοδήποτε κουμπί στο δεύτερο τηλεχειριστήριο χωρίς πλήκτρα. Οι κλειδαριές των θυρών θα είναι
ξανά για επιβεβαίωση προγραμματισμού.

4. Ανάψτε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF. Οι κλειδαριές θα γυρίσουν ξανά για να υποδείξουν το τέλος της λειτουργίας προγραμματισμού.

1998-2008

1.Πατήστε το διακόπτη ανάφλεξης από το OFF σε RUN 8 φορές μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, με την 8η ώρα να τελειώνει
ΤΡΕΞΙΜΟ. Οι κλειδαριές θυρών θα κυκλώνονται για να επιβεβαιώσουν τη λειτουργία προγραμματισμού.

2. Μέσα σε 20 δευτερόλεπτα πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο πρώτο τηλεχειριστήριο χωρίς κλειδί. Οι κλειδαριές θυρών θα κυκλώνονται
για επιβεβαίωση προγραμματισμού.

3. Εντός 20 δευτερολέπτων, πιέστε οποιοδήποτε κουμπί στο δεύτερο τηλεχειριστήριο χωρίς πλήκτρα. Οι κλειδαριές των θυρών θα είναι
ξανά για επιβεβαίωση προγραμματισμού.

4. Ανάψτε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF. Οι κλειδαριές θα γυρίσουν ξανά για να υποδείξουν το τέλος του τρόπου προγραμματισμού

2008-

1. Περιστρέψτε το κλειδί ανάφλεξης από τη θέση 0 στη θέση II τέσσερις φορές μέσα σε έξι δευτερόλεπτα.

2. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση 0. Ο ήχος ακούγεται για να υποδείξει ότι είναι πλέον εφικτή η προγραμματισμένη λειτουργία ενός τηλεχειριστηρίου.

3. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί σε νέο τηλεχειριστήριο μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Ένας ήχος θα ακούγεται ως επιβεβαίωση.

4. Επαναλάβετε το τρίτο βήμα μέσα σε 10 δευτερόλεπτα για κάθε νέο τηλεχειριστήριο. Μην αφαιρείτε το κλειδί από την ανάφλεξη όταν πιέζετε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο.

5. Επαναφέρετε την ανάφλεξη (θέση II) ή περιμένετε 10 δευτερόλεπτα χωρίς προγραμματισμό άλλου τηλεχειριστηρίου για να τερματίσετε τον προγραμματισμό πλήκτρων. Μόνο τα τηλεχειριστήρια που μόλις προγραμματίσατε είναι τώρα σε θέση να κλειδώνουν και να ξεκλειδώνουν το όχημά σας.