Απομακρυσμένος προγραμματισμός - Ford Transit Connect
 i 

Σύνδεση με το Transit

1. Για να προγραμματίσετε νέα τηλεχειριστήρια, γυρίστε το κλειδί ανάφλεξης στη θέση II τέσσερις φορές μέσα σε έξι δευτερόλεπτα.

2. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση 0. Ένας ήχος ακούγεται για να δείξει ότι είναι πλέον δυνατό να προγραμματίσετε τα τηλεχειριστήρια για δέκα δευτερόλεπτα.

3. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί σε νέο τηλεχειριστήριο. Ένας ήχος θα ακούγεται ως επιβεβαίωση.

4. Επαναλάβετε αυτό το τελευταίο βήμα για όλα τα τηλεχειριστήρια, συμπεριλαμβανομένου του πρωτοτύπου. Μην αφαιρείτε το κλειδί από την ανάφλεξη όταν πιέζετε το κουμπί αυτού του τηλεχειριστηρίου.

5. Επαναφέρετε την ανάφλεξη (θέση II) ή περιμένετε δέκα δευτερόλεπτα χωρίς προγραμματισμό άλλου τηλεχειριστηρίου για να τερματίσετε τον προγραμματισμό πλήκτρων. Μόνο τα τηλεχειριστήρια που μόλις προγραμματίσατε είναι τώρα σε θέση να κλειδώσουν και να ξεκλειδώσουν το όχημα.