Απομακρυσμένος προγραμματισμός - Ford Windstar
 i 

1995-1998

1. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση RUN ή ACC.

2. Βιδώστε στιγμιαία καρφίτσες στον συνδετήρα προγραμματισμού που βρίσκεται πίσω από το ντουλαπάκι.
Όλες οι θύρες κλειδώνονται και στη συνέχεια ξεκλειδώνουν για να επιβεβαιώσουν τη λειτουργία προγραμματισμού

3. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο πρώτο τηλεχειριστήριο χωρίς πλήκτρα. Οι κλειδαριές θυρών θα κυκλώνονται για επιβεβαίωση του προγραμματισμού.

4. Εάν προγραμματίσετε ένα δεύτερο τηλεχειριστήριο χωρίς πλήκτρα, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο δεύτερο τηλεχειριστήριο χωρίς πλήκτρα.
Οι κλειδαριές θυρών θα κυκλώνονται για επιβεβαίωση του προγραμματισμού.

5. Ανάψτε την ανάφλεξη στη θέση OFF. Οι κλειδαριές θα γυρίσουν ξανά για να υποδείξουν το τέλος της λειτουργίας προγραμματισμού.

1998-2003

1. Γυρίστε ανάφλεξη από OFF σε RUN 8 φορές μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, με την 8η ώρα να τελειώνει
ΤΡΕΞΙΜΟ. Οι κλειδαριές θυρών θα κυκλώνονται για να επιβεβαιώσουν τη λειτουργία προγραμματισμού.

2. Μέσα σε 20 δευτερόλεπτα πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο πρώτο τηλεχειριστήριο χωρίς κλειδί. Οι κλειδαριές θυρών θα κυκλώνονται
για επιβεβαίωση προγραμματισμού.

3. Εντός 20 δευτερολέπτων, πιέστε οποιοδήποτε κουμπί στο δεύτερο τηλεχειριστήριο χωρίς πλήκτρα. Οι κλειδαριές των θυρών θα είναι
ξανά για επιβεβαίωση προγραμματισμού.

4. Ανάψτε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF. Οι κλειδαριές θα γυρίσουν ξανά για να υποδείξουν το τέλος της λειτουργίας προγραμματισμού.