Κωδικοποίηση Ford TDCI Injector - Denso RFT / R2T (UDS)
 i 

Γενικές πληροφορίες

Μορφή: 30 δεκαεξαδικούς χαρακτήρες.

Η διαδικασία ανάγνωσης / κωδικοποίησης του εγχυτήρα είναι διαθέσιμη από το FCOM στη μονάδα ελέγχου PCM -> Κωδικοποίηση.

Καλυμμένα μοντέλα

Μοντέλο Μοντέλα χρόνια Κινητήρες