Κωδικοποιητής εγχύτη Ford TDCi EEC-V Delphi ICU
 i 

Γενικές πληροφορίες

Το σύστημα περιλαμβάνει τη μονάδα ελέγχου EC-DP DPC και τη ICU Delphi.

Μορφή: 16 δεκαεξαδικοί χαρακτήρες (π.χ. 9C25BB0DA4ECA643) για κάθε κύλινδρο / εγχυτήρα.

Πριν από το προγραμματισμό / κωδικοποίηση των εγχυτήρων είναι απαραίτητο να απομακρυνθεί το όχημα τουλάχιστον 8 ώρες.

Οι κωδικοί σφαλμάτων που σχετίζονται με τους εγχυτήρες είναι:
P2336 - Κύλινδρος 1 Πάνω από το όριο χτυπήματος
P2337 - Κύλινδρος 2 πάνω από το όριο knock
P2338 - Κύλινδρος 3 πάνω από το όριο χτυπήματος
P2339 - Κύλινδρος 4 Πάνω από το όριο χτυπήματος

Η διαδικασία ανάγνωσης / κωδικοποίησης του εγχυτήρα είναι διαθέσιμη από το FCOM στη μονάδα ελέγχου PCM -> Κωδικοποίηση.

Καλυμμένα μοντέλα

Μοντέλο Μοντέλα χρόνια Κινητήρες
Ford Mondeo -2003 ;
Ford Focus ; ;
Ford C-Max ; ;
Ford Fiesta ; ;
Ford Transit ; ;
Ford Transit Connect ; ;

16-ψήφιο αριθμό βαθμονόμησης

Είναι απαραίτητο να εισαγάγετε τον κανονικό αριθμό των εγχυτήρων (1, 2, 3 ή 4) που πρέπει να προγραμματιστούν, στην αρχή της διαδικασίας και όχι στα δεδομένα βαθμονόμησης. Τα δεδομένα βαθμονόμησης θα εισαχθούν στο επόμενο βήμα. Οι κανονικοί αριθμοί των εγχυτήρων είναι:

2.0 TDCi

Ο αριθμός 1 είναι επάνω αριστερά μπεκ ψεκασμού για κύλινδρο αριθ. 1
Το Νο 2 είναι επάνω δεξιά μπεκ ψεκασμού για τον κύλινδρο αριθ. 3
Το Νο. 3 είναι ο κάτω αριστερός εγχυτήρας για τον κύλινδρο αρ. 4
Το Νο. 4 είναι ο κάτω δεξιά εγχυτήρας για τον κύλινδρο αριθ. 2

Άλλοι κινητήρες

Ο αριθμός 1 είναι επάνω αριστερά μπεκ ψεκασμού για κύλινδρο αριθ. 1
Το Νο. 2 είναι επάνω δεξιά μπεκ για τον κύλινδρο Νο. 2
Το Νο. 3 είναι ο κάτω αριστερός εγχυτήρας για τον κύλινδρο αριθ. 3
Το Νο. 4 είναι ο κάτω δεξιά εγχυτήρας για τον κύλινδρο αρ. 4