Κωδικοποίηση Ford TDCI Injector - Visteon DCU
 i 

Γενικές πληροφορίες

Μορφή: 16 δεκαεξαδικοί χαρακτήρες (π.χ. 9C25BB0DA4ECA643) για κάθε κύλινδρο / εγχυτήρα.

Η διαδικασία ανάγνωσης / κωδικοποίησης του εγχυτήρα είναι διαθέσιμη από το FCOM στη μονάδα ελέγχου PCM -> Κωδικοποίηση.

Καλυμμένα μοντέλα

Μοντέλο Μοντέλα χρόνια Κινητήρες