Αναμεταδότης HITAG RFID (Philips / NXP)
 i 

Hitag 2

Αρ. Μέρους Χρήση
PCF7936A
PCF7941A
PCF7945A
PCF7952A
PCF7953A
PCF7961A

Hitag 2+ / Hitag 2 + ΕΕ

Αρ. Μέρους Μέγεθος μνήμης Χρήση
PCF7941A 512
PCF7945A 1024
PCF7946A 512
PCF7952A 512
PCF7953A 1024
PCF7961A 512

Hitag 2 Extended

Αρ. Μέρους Μέγεθος μνήμης Χρήση
PCF7937E 512
PCF7941E 512
PCF7952E 512
PCF7961E 512

Hitag 3

Κρυπτογράφηση 96-bit (κρυπτογραφικός τρόπος)

Αρ. Μέρους Χρήση
PCF7938X
PCF7941X
PCF7952X
PCF7953X
PCF7961X

Hitag Pro

Κρυπτογράφηση 128 bit (αλγόριθμος κρυπτογράφησης)

Αρ. Μέρους Μέγεθος μνήμης Χρήση
PCF7939P 1024
PCF7945P 1024
PCF7953P 1024

Hitag Pro 2

Αρ. Μέρους Χρήση
NCF2970V
PCF7939V
PCF7945V
PCF7953V

Hitag AES

Αρ. Μέρους Χρήση
PCF7939M
PCF7945M
PCF7953M
PCF7961M