Κώδικες κλειδώματος πόρτας της Hyundai / Kia BCM
 i 

Αυτόματη κλειδαριά πόρτας με τη δεδομένη ταχύτητα
Αυτόματο ξεκλείδωμα
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση συναγερμού από το πλήκτρο πόρτας (+ RK)

Κάλυψη στο HiCOM