Επαναφορά φίλτρου σωματιδίων φίλτρου σωματιδίων (DPF) Hyundai / Kia
 i 

Αντικατάσταση μετατροπέα ASSY (LNT + DPF)

Κάλυψη στο HiCOM