Βαθμονόμηση σημείου αναφοράς Hyundai / Kia LDWS
 i 

Βαθμονόμηση SPTAC - Αυτόματη βαθμονόμηση στόχου σημείου υπηρεσίας
Βαθμονόμηση TAC - Αυτόματη βαθμονόμηση στόχου
Βαθμονόμηση SPC - Βαθμονόμηση συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών περιβάλλοντος

Κάλυψη στο HiCOM