Η διαμόρφωση του ECU Iveco
 i 

Σημειώστε ότι η FiCOM καλύπτει μόνο ελαφρά οχήματα Iveco (συστήματα 12V).

Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων προτού αρχίσετε να κάνετε αλλαγές!

Μοντέλο Χρόνια Διαμορφώσιμα ECU
Η Iveco Daily 2001-2006 MS6.3, EDC16C8, EDC16C39
Η Iveco Daily 2006-2011 EDC16C39, EDC17Cxxx, BODY
Η Iveco Daily 2011-2014 EDC17Cxxx, BODY
Η Iveco Daily 2014- ;
Iveco Eurocargo 2003-2007 EDC7C, EDC7UC31
Iveco Eurocargo 2008- EDC7UC31
Iveco Stralis 2003-2006 MS6.2, EDC7UC31
Iveco Stralis 2007- EDC7UC31

Σημειώστε ότι η διαμόρφωση του EDC βρίσκεται υπό εξέλιξη. Η διαμόρφωση EDC απαιτεί επαναπρογραμματισμό μνήμης flash ECU