Επαναφορά διαστήματος υπηρεσιών MAN
 i 

Ο MAN αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία σε ECU FFR.

Το TruckTester επιτρέπει επίσης την προσαρμογή της υπηρεσίας (όπως μετά την αλλαγή τύπου λαδιού κ.λπ.).

Κάλυψη επαναφοράς υπηρεσιών στο TruckTester