Προγραμματισμός μπεκ ψεκασμού αντλίας ψεκασμού της Mercedes-Benz
 i 

Υποστηρίζεται από μονάδες PLD-MR (PLD motorregelung, μονάδα ελέγχου κινητήρα στο σύστημα αντλίας) και MCM (μονάδα ελέγχου κινητήρα).

Για περαιτέρω ενημέρωση.