Κωδικοποίηση εγχυτήρων Porsche - TDi
 i 

Η κωδικοποίηση IMA για μπεκ ψεκασμού καυσίμου υποστηρίζεται από όλα τα υποστηριζόμενα συστήματα Bosch EDC. Ο 7ψήφιος κωδικός εγχυτήρα πρέπει να κωδικοποιηθεί για κάθε εγχυτήρα. Το PoCOM σάς επιτρέπει να βλέπετε τους κώδικες IMA που κωδικοποιούνται επί του παρόντος. Για τους κινητήρες V8 TDi που χρησιμοποιούν διπλό ECU master / slave, πρέπει να προγραμματίσετε τα μπεκ ψεκασμού και στα δύο ECU (κάθε αποθηκεύει 4 κωδικούς IMA για τους κυλίνδρους που ελέγχει).

Εάν αντιμετωπίζετε οποιαδήποτε προβλήματα, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τεχνικής υποστήριξης.

Κάλυψη σε PoCOM