Η Porsche χρησιμοποίησε την ανάλυση των οχημάτων
 i 

Το PoCOM μπορεί να προβάλει:

  • Εύρος ανάφλεξης αυτοκινήτου σε επιλεγμένα ECU κινητήρα (αριθμός ανάφλεξης και τελευταίος χρόνος εμφάνισης)
  • Αναγνώριση χιλιομέτρου σε πολλαπλά ECU (μετρητές ανεξάρτητων διανυθέντων χιλιομέτρων)
  • Χρόνος λειτουργίας σε επιλεγμένα ECU