Αναγνώριση κώδικα PIN της Renault / Nissan
 i 

Το RenCOM σας επιτρέπει να διαβάζετε τον καλούμενο κωδικό ασφαλείας ISK. Στη συνέχεια, ο κωδικός ISK μπορεί να μετατραπεί σε κωδικό PIN χρησιμοποιώντας PatsCode.com υπηρεσία. Δεν απαιτείται ειδική άδεια RenCOM, ωστόσο απαιτείται συνδρομή PATSCode.

Η ανάκτηση του κώδικα ασφαλείας ISK υποστηρίζεται στις περισσότερες μονάδες ελέγχου CAN-BUS UCH, η λειτουργία της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη χωρίς εγγύηση λειτουργικότητας.

Κάλυψη στο RenCOM