Κωδικοποίηση εγχυτήρα πετρελαίου Toyota
 i 

ToCOM υποστηρίζει κωδικοποίηση μπεκ ψεκασμού σε συστήματα που περιγράφονται παρακάτω. Σε όλες τις περιπτώσεις οι κωδικοί των εγχυτήρων μπορούν να διαβαστούν και να προγραμματιστούν.

Denso CR2.5

Denso CR3

Bosch EDC16C10